FANDOM


När vätska skall transporteras genom ett rör så uppstår ett mottryck. Mottrycket ökar med kvadraten (det vill säa gånger 4) då vi ökar flödet med det dubbla (det vill säga gånger 2). Om det tar 4 minuter att fylla ett kärl på 100 liter så tar det altså ett flöde på 25 liter per minut. Del två i ekvationen är höjdskillnaden mellan den plats vi vil flytta vätskan från till utloppet.