FANDOM


Biogas i Sydnärke är ett gemensamt projekt mellan LRF och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå, med ambitionen att utveckla produktionen av biogas i Sydnärke.  Energikontoret är sammankallande i gruppen som för närvarande (när?) förbereder en ansökan till Landsbygdsprogrammet. 

Sammarbetet i Sydnärke är ett resultat av projekttet Biodriv i Örebroregionen som Energikontoret drev förra året (vilket år?) och som handlade om att klargöra möjligheter och hinder ur ett regionalt perspektiv för en utredning av biodrivmedelsproduktionen och utveckling av infrastruktur för biodrivmedel.

Förutom samarbetet i Sydnärke undersöker också Karlskoga Energi & Miljö möjligheten att producera biogas i Karlskoga och Lindesbergs kommun har samarbetat med att få en biogasmack till kommunen. Tidigare studier har visat att det finns en stor teoretisk potential för att producera biogas i området. Det nya projektet som heter Biogas i Sydnärke vill undersöka hur intresset är hos lantbrukarna för biogasproduktion i praktiken samt om produktionen kan vara lönsam och tekniskt genomförbar. 

Målet är att hitta lantbrukare som är intresserade av att vara leverantörer av vall, gödsel, odlingsrester eller annat som det går att bilda biogas av. Tanken är att den biogas som i framtiden samproduceras ska användas som drivmedel. 

Framställningen av biogas från organiskt material skulle också kunna bidra till att sluta kretsloppet och återföra värdefulla mull- och näringsämnen till odlingsmarkerna. Vid rötning av gödsel minskar också metanavgång och kväveutlakning.

Enligt tidigare studier inom projektet Biodriv, som Energikontoret Region-förbundet Örebro drev 2008-2009, är det fullt möjligt att starta mellanskalig produktin av fordonsgas på två platser bara inom Askersund och Kumla-Hallsbergsområdet.

I denna studie tittade man också på hur mycket material det fanns i området som kan användas för biogasproduktion. Exempelvis fanns det i Askersund potential att producera 25-31 GWh. Länstrafiken, taxi, företagsbilar och kommunalfordon i Askersunds kommun skulle tillsammans kunna förbruka 15 GWh.

Projektet ägs av LRF. Deltagande kommuner är Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå. Projektet leds av Energikontoret Regionförbundet Örebro. Projektet startade med ett möte i Askersund i februari (vilket år? kan inte vara senare än 2012) där både politiker och tjänstemän från kommunerna fanns med. Projektet kommer att hålla på fram till 30 juni 2012. Finansiering kommer från Lansbygdsprogrammet, Länsstyrelsen, Energikontoret Regionsförbundet Örebro, Länstrafiken, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Askersunds kommun, Lekebergs kommun och Laxå kommun.

Externa länkarRedigera