FANDOM


Anläggningar som producerar biogödsel från utsorterat avfall, inklusive matavfall från livsmedelsindustrin, kan kvalitetsmärka sin produkt genom Certifierad Återvinning.

Certifieringssystemet har Avfall Sverige arbetat fram i samråd med lantbruks- och livsmedelsbranschen, tillverkare av kompost och biogödsel, jordtillverkare, myndigheter och forskare. LRF, Svenska Kvarnföreningen och LRF Mjölk är några aktörer som godkänner biogödsel baserat på källsorterat matavfall, som certifierats enligt Avfall Sveriges system SPCR 120. Besiktningsorganet för detta certfieringssystem är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Cirka 90 procent av all biogödsel som produceras i samrötningsanläggningar och används inom jordbruket är idag certifierad. Certifieringen ställer krav på hela hanteringskedjan från inkommande avfall till slutprodukt. Det finns även krav på hur processen genomförs.

KällorRedigera

  • Svensk Avfallshantering 2014, Avfall Sverige