FANDOM


Under 2013 samlades totalt cirka 245 GWh deponigas in vid 58 avfallsanläggningar, varav 194 GWh utvanns som energi. Energiutvinningen bestod av 12 GWh i form av el och resten som värme. Gas motsvarande 51 GWh facklades bort. Vid fackling utvinns inte energi, men utsläppen av metan minskar. På 43 av anläggningarna med gasutvinnging deponeras fortfarande avfall. Gas samlas fortfarande in även från avslutade deponier.

KällorRedigera

  • Svensk Avfallshantering 2014, Avfall Sverige