FANDOM


Under 2013 samlades totalt cirka 245 GWh deponigas in vid 58 avfallsanläggningar, varav 194 GWh utvanns som energi. Energiutvinningen bestod av 12 GWh i form av el och resten som värme. Gas motsvarande 51 GWh facklades bort. Vid fackling utvinns inte energi, men utsläppen av metan minskar. På 43 av anläggningarna med gasutvinnging deponeras fortfarande avfall. Gas samlas fortfarande in även från avslutade deponier.

KällorRedigera

  • Svensk Avfallshantering 2014, Avfall Sverige

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki