FANDOM


Egenskaperna för flytande, fasta och gasformiga ämnen.

VätskorRedigera

Vätskor skiljer sig från fasta ämnen på flera sätt. En vätska kan deformeras utan att dess så kallade makroskopiska struktur förändras. Med detta menas att i en vätska har molekylerna ingen fast placering utan rör sig hela tiden. I en fast kropp däremot förskjuts molekylerna i förhållande till varandra.

En vätska kan inte helt begränsas av sina egna ytor på samma sätt som ett fast ämne. Vätskans begränsningsytor består av vätskeytan, vattenytan och ytorna på det kärl eller den behållare som vätskan är innesluten i. Om man försöker påverka en fri vätska kommer den att glida undan och inte ta upp kraften. Följaktligen går det inte att höja trycket i ett glas vatten genom att trycka på vätskeytan med tummen.

Är däremot vätskan innesluten i ett kärl som begränsar dess möjligheter att glida undan från påverkande krafter kommer den att ta upp och överföra kraften till omslutningsytorna, vilket märks genom att trycket ökar.

Vätskor skiljer sig från gaser genom att de inte kan anses vara komprimerbara, d.v.s. de är inkompressibla. Oavsett vilket tryck som läggs på kommer de att behålla sin volym och enbart föra över trycket till omslutningsytorna.