FANDOM


Från länsstyrelsens webbplats:

"Ett nytt landsbygdsprogram håller på att arbetas fram och förväntas starta under 2014. Arbetet på nationell nivå pågår trots osäkerheten om kommande EU-regler och budget. På regional nivå har Länsstyrelsen påbörjat arbetet med den regionala genomförandestrategin för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020."

Landsbygdsutveckling 2007–2013Redigera

Lantbrukare och andra företagare på landsbygden som investerar i produktion eller förädling av biogas kan få upp till 30 procent i investeringsstöd. I norra Sverige kan du i vissa fall få upp till 50 procent.

Innan du kan få investeringsstöd till biogas måste du ha de tillstånd som krävs. Det kan till exempel vara tillstånd enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fråga kommunen eller länsstyrelsen vad som gäller i ditt fall.

Biogasanläggningar som ska röta stallgödsel måste även prövas av Jordbruksverket.

Externa länkarRedigera