FANDOM


Från länsstyrelsens webbplats:

"Ett nytt landsbygdsprogram håller på att arbetas fram och förväntas starta under 2014. Arbetet på nationell nivå pågår trots osäkerheten om kommande EU-regler och budget. På regional nivå har Länsstyrelsen påbörjat arbetet med den regionala genomförandestrategin för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020."

Landsbygdsutveckling 2007–2013Redigera

Lantbrukare och andra företagare på landsbygden som investerar i produktion eller förädling av biogas kan få upp till 30 procent i investeringsstöd. I norra Sverige kan du i vissa fall få upp till 50 procent.

Innan du kan få investeringsstöd till biogas måste du ha de tillstånd som krävs. Det kan till exempel vara tillstånd enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fråga kommunen eller länsstyrelsen vad som gäller i ditt fall.

Biogasanläggningar som ska röta stallgödsel måste även prövas av Jordbruksverket.

Externa länkarRedigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki