FANDOM


Miljöbalkens syfte är, som hörs på namnet, att främja hållbar utveckling. Det är en samordnad miljölagstiftning som inkorporerar lagar från sexton tidigare miljölagstiftningar. Den består av sju avdelningar med tillsammans 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer, och utöver det tillkommer ett antal förordningar och föreskrifter. Sammanlagt omfattar miljöbalken tusentals bestämmelser. Exempel på relevanta delar för biogasbranchen är:

  • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899 (inklusive en bilaga innehållande en lista över vilka anläggningar som miljöfarliga och därmed tillståndspliktiga/anmälningspliktiga enligt MB)
  • Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken, SFS 1998:900
  • Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901
  • Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9

Externa länkarRedigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki