FANDOM


Naturgas är en gasblandning som till största delen består av metan. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol. Gasen finns ofta tillsammans med olja. När man borrar och stöter på en fyndighet kan olja och gas ofta tränga upp till ytan genom självtryck.

Den rörbundna naturgasen kommer till Sverige via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Alla ledningar på land är förlagda under mark. På sikt kan det svenska naturgasnätet användas för ökad distribution av biogas. En viss del naturgas kommer i flytande form, LNG, via fartyg från Norge. De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver. Bland de nordiska länderna är det Norge och Danmark som har naturgasfyndigheter. Norge är världens femte största naturgasproducent.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Biogas består liksom naturgas till största delen av metan. De båda gaserna är därför i de flesta sammanhang utbytbara. Biogas kan föras in på naturgasnätet, vilket är en fördel eftersom biogasen är en förnybar gas och den koldioxid som bildas vid förbränningen ingår i det naturliga kretsloppet. Fordon som kan köras på naturgas kan även köras på biogas.

Flytande naturgasRedigera

Kondensering av naturgas till flytande naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas) gör det möjligt att transportera naturgas på annat sätt än via ledning, till exempel med tankfartyg.

När naturgas kyls ner till -162°C övergår den från gasfas till vätskefas och volymen minskar ca 600 gånger. Detta medför att det blir möjligt att frakta mer energi per volymenhet än om man hade fraktat naturgasen i gasfas.

På samma sätt som naturgas öppnat marknaden för biogas kommer LNG att stödja en marknadsutveckling för flytande biogas (LBG). En marknadsutveckling för LBG är mycket viktig för att lösa biogasens logistik- och distributionsproblem. LBG kommer även att få en kraftig draghjälp av säkerhetsarbetet med LNG.

Naturgasföretag i SverigeRedigera

  • Dong Energy AB
  • Göteborg Energi AB
  • Kraftringen AB
  • Modity AB
  • Swedegas AB
  • E.ON Sverige AB
  • Varberg Energi AB
  • Öresundskraft AB

Externa länkarRedigera

www.energigas.se