FANDOM


text kommer

CentrifugalpumpRedigera

Centrifugalpumpar installeras och drivs i tre former: singeldrift, parallelldrift och seriedrift. Seriekoppling ger ökad tryckhöjd, parallellkoppling ger ökat flöde.

ExcenterskruvpumpRedigera

Excenterskruvpumpen är en typ av förträngningspump och klarar av att pumpa viskösa vätskor och är okänslig för tryckförändrigar.