FANDOM


SYVAB står för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag. Syvab driver sedan den 16 januari 1974 Himmerfjärdsverket. Syvab ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem, och av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertelje AB. Fordonsgasanläggningen stod klar den 12 juni 2009, för att förädla biogasen till fordonsgas. Fordonsgasen forslas från anläggningen till tankstationer via gasflak. 

Vid Himmerfjärdsverket utvinns två tredjedelar av biogasen från avloppsslam, samt ungefär en tredjedel externt material vilket till exempel kan vara matavfall från kommunal verksamhet. Syvab har tillstånd att ta emot 50000 ton externt material varje år. En stor del av biogasen (hur mycket?) uppgraderas till fordonsgas som levereras till bensinstationer i Stockholm. Biogasen används även för att värma upp Himmerfjärdsverkets kontorsbyggnader, samt (omvandlad till elektricitet) för att driva maskiner som slamtorken.

Syvab har avtal med E.on som köper den fordonsgas som produceras, och det är E.on som ansvarar för att gasen distribueras till tankstationerna.

Externa länkarRedigera