FANDOM

Aryllia

Byråkrat Grundare
 • Jag bor i Sweden
 • Jag föddes den maj 31
 • Aryllia

  Idéer till nästa LIA

  augusti 8, 2014 av Aryllia

  Ska försöka få LIA plats vid Katrineholm nästa år och då kan jag återuppta den frågeställning som jag egentligen skulle inkluderat den här LIA perioden.


  • http://xn--srmlandvatten-imb.se/images/uploads/Renhallning/faktaHH.pdf
  • http://dahlstromtycker.katrineholmare.se/2013/10/15/grona-pasen-till-katrineholm/
  • https://sv-se.facebook.com/katrineholm.se/posts/10152006835886598?stream_ref=10
  • http://www.flen.se/sv/Start/Bygga--bo/Avfall-och-atervinning/Matrester-ska-bli-biogas-/
  • http://xn--srmlandvatten-imb.se/renhallning/avfallsplan/matavfall-blir-biogas/
  • http://xn--srmlandvatten-imb.se/renhallning/avfallsplan/matavfall-blir-biogas/matavfall-blir-biogas
  Läs hela inlägget >
 • Aryllia

  Arbetsrapport LIA

  augusti 8, 2014 av Aryllia

  Rolf är den ende anställde som hör till just Vingåkers reningsverk. Kjell är enhetschef för Rosenholm, VA-verk samt drift av pumpstationer i området. Eje som har jouren hör till vattenverket men byten om på reningsverket. Ibland stannar även anställda som ansvarar för mätare och ledningsnät till vid reningsverket vid frukost eller lunch om det råkar sig så att det är det närmsta köket.

  Enkla vattenprover to syre, fosfor och pH görs på verket för att Rolf ska veta hur han ska dosera i den dagliga driften. Vatten och slamprover (utgående vatten, utgående vatten från kemsteg, inkommande vatten, råslam och rötslam) skickas även till laboratoriet i reningsverket i Katrineholm och prover på rötslam och returslam skickas till Alcontrol i Linköping…


  Läs hela inlägget >
 • Aryllia

  Ellära

  augusti 8, 2014 av Aryllia

  All meteria i vår värld är uppbyggd av atomer, atomer som består av en kärna som i sig är uppbyggd av protoner och neutroner.

  Protonerna är positivt laddade (+plus) medans neutronerna är utan laddning och deras främsta syfte är att hålla ihop atomkärnan.

  Runt atomkärnan finns ett moln av elektroner, dessa elektroner har en negativ laddning (- minus)

  Elektronerna ligger i olika lager och kan liknas vid planeter som snurrar på olika avstånd från solen.

  Varje elektron snurrar runt kärnan med en hastighet av 7 miljarder varv i sekunden!

  Hos en atom finns det alltid lika många elektroner som protoner. Därför är atomen utifrån sett elektriskt neutral.

  De elektronerna som svävar i de yttersta skalen sitter inte så fast hårt utan kan hoppa mellan olika …


  Läs hela inlägget >
 • Aryllia

  Dagboksanteckningar LIA

  augusti 8, 2014 av Aryllia

  Följ väg 52 genom Hampetorp och Läppe, in i Vingåker. Åk rakt igenom och in på skolgatan efter järnvägen. Skolgatan fortsätter i Forsavägen 17,2 km. Åk bara rakt fram till en T korsning, ta där åt höger (Rudetorp, åker man åt vänster kommer man åt Forsa till). Efter 5 km ta av åt vänster. Efter 4,7 km ytterliggare en T korsning med större väg, ta då vänster. Efter 1,2 km sväng höger. Efter 2,4 km framme.

  Tel. nr. 070-5106421


  • Gasmätare som mäter kubik. Mäter elproduktionen. Temperatur i rötkammaren.
  • Blandningsbrunn. Beskiktas var 3e timma.
  • Götene gårdsgas.
  • Ventil med tungt lock – vattenpelare som mottryck. Tillsätter luft för att binda svavelväte. Efterrötkammare.
  • Propelleromrörare på rötkammare.
  • Bräddavlopp på efterrötkammare till pool.
  • Aggressiv …


  Läs hela inlägget >
 • Aryllia

  Drift och underhåll

  juli 30, 2014 av Aryllia

  • Vid anläggningarna för produktion av biogas så utförst planerade och akuta underhållsinsatser.
  • Insatserna består av förebyggande underhåll, reparationer samt modifikationer av anläggningen. 
  • Beroende på anläggningens storlek så finns en viss mängd personal att tillgå för dessa arbeten.
  • Detta innebär att vid en mindre anläggning så behöver teknikern ha kunskap i anläggningens alla system för att kunna sköta driften och underhållet. Vid större anläggningar finns ofta utrymme för spetskompetens.
  • Drift- och underhåll ska föregås av säkerhetstänkande.
  • Teknikern vid anläggningen installerar, justerar, inspekterar, servar, och reparerar en mängd olika mekanisk utrustning och maskinella delar.
  • Utrustning som används vid produktion av biogas, lagring och…

  Läs hela inlägget >