FANDOM


Utdrag från fallbeskrivningen vi hade i delkursen Branschkompetens, som referens för artiklar till wikin.

Bakgrund

Fossila bränslen måste minska om vi ska kunna uppfylla de nya miljö- och klimatmål som utarbetats för att förhindra en tilltagande växthuseffekt. Biogas är, till skillnad från fossila bränslen, koldioxidneutral och utgör en förnybar energi och kan användas till värme, el eller fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Biogas är också det renaste bränslet på marknaden och har potential att ersätta en stor del av den fossila drivmedelsanvändningen i Sverige

Kunskapsmål och innehåll

Kursen ska ge kunskap om biogasbranschens möjligheter som förnyelsebar och miljövänlig energikälla i samhället i ett historiskt och aktuellt perspektiv samt dess utvecklingspotential inom olika delområden.

Kursen innehåller biogasbranschens innehåll, uppbyggnad och struktur, organisationsformer och systembegreppet ur olika perspektiv, lagstiftning, regler, direktiv samt säkerhetskrav inom branschen.

Uppgift för projektarbete

Resultatet av projektet skall ge studenterna en övergripande bild av hur biogasbranschen är uppbyggd och fungerar som en bra grund för de fortsatta studierna. Ni skall beskriva verksamheten/branschen (Biogasbranschen) så tydligt som möjlig. Som hjälp får ni följande frågeställningar:

 • Vad omfattar branschen för kompetensområden, specialiteter, verksamheter?
 • Vilka problem löser branschen?
 • Hur sker kunskapsutvecklingen inom branschen ut?
 • Vad finns det för aktörer och intressenter inom branschen? Hur ser samspelet ut mellan dessa på
  • Internationell nivå
  • Nationell nivå
  • Regional nivå
  • Lokal nivå
 • Vad karaktäriserar dessa med avseende på vad de gör, kan, hur de samspelar?
 • Vilka regler, lagar, förordningar, praxis mm reglerar branschen?
 • Vilka säkerhetskrav finns inom branschen och i samhället?
 • Hur finansieras branschens verksamhet?
 • Vilka är morgondagens utmaningar?
 • Vad är branschens ”worst case”, dvs det värsta som kan hända?

Gästföreläsare:

Daniel Långström, Eco Talk, Allmänt om biogasbranschens möjligheter.

Hasse Andersson, SYVAB, Studiebesök.

Christer Pettersson, projektledare Region Värmland. BiodriV – utveckling av biodrivmedel i Värmland

Referensmaterial (Rapporter och broschyrer)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki