FANDOM


IMG 2476

Onsdag 21 maj

Hitta till Ölmetorp

Följ väg 52 genom Hampetorp och Läppe, in i Vingåker. Åk rakt igenom och in på skolgatan efter järnvägen. Skolgatan fortsätter i Forsavägen 17,2 km. Åk bara rakt fram till en T korsning, ta där åt höger (Rudetorp, åker man åt vänster kommer man åt Forsa till). Efter 5 km ta av åt vänster. Efter 4,7 km ytterliggare en T korsning med större väg, ta då vänster. Efter 1,2 km sväng höger. Efter 2,4 km framme.

Tel. nr. 070-5106421

Grovanteckningar Ölmetorp

 • Gasmätare som mäter kubik. Mäter elproduktionen. Temperatur i rötkammaren.
 • Blandningsbrunn. Beskiktas var 3e timma.
 • Götene gårdsgas.
 • Ventil med tungt lock – vattenpelare som mottryck. Tillsätter luft för att binda svavelväte. Efterrötkammare.
 • Propelleromrörare på rötkammare.
 • Bräddavlopp på efterrötkammare till pool.
 • Aggressiv miljö – rostar från svavel.
 • Takomrörare på efterrrötkammare.
 • Gasen ner i vattenbad.
 • Gaslager 30 min produktion.
 • Motor 19,2h/dag – snart byta ut.
 • Driftproblem fackla.

Renskrivna anteckningar

Gårdsanläggningen Ölmetorp har mjölkkor som huvudsyssla. Sven sköter själv biogasen vid sidan om det övriga gårdsjobbet.

Koskiten hälls i en blandningsbrunn som beskiktas var tredje timma. Därifrån pumpas substratet kontinuerligt till en rötkammare. Rötkammaren är försedd med säkerhetsventil med vattentryck. Själva ventilen är ett lock som är lagom tungt för att det ska pysa ut gas vid övertryck. Det finns även en tunn slang som tillsätter luft för att binda svavelväte. Mycket rost bildas på gården på grund av svavlet. Rötkammaren har två propelleromrörare, en på sidan och en under marknivå. Dock fungerar inte propellern under marknivå.

Genom ett rör rinner substratet till efterrötkammaren. Genom ytterliggare ett rör återförs gas från efterrötkammaren. På efterrötkammaren sitter ett bräddavlopp där rötat substrat kontinuerligt rinner ner i en av de två gödselbrunnarna.

(Efterrötkammaren har takmonterad propelleromrörare)

Gasen förs vidare igenom ett vattenbad. Detta tycks vara den enda reningen av gasen och den enda kondensfällan.

Nästa steg är gaslagret – en säck av presseningsliknande material i en container. Gaslagret har kapacitet för ca 30 minuters produktion. Vidare finns en panncontainer och en motorcontainer med fackla emellan. Facklan har dock driftproblem.

Motorn går ca 19 timmar per dag (exempel från föregående dag) och behöver snart bytas ut.

Fler frågor?

 • Hur kom ni på att ni skulle producera biogas?
 • Hur gick det till när ni skulle få investeringsstödet?
 • Hur har det fungerat med götene gårdsgas? (gardsgas.se)
 • Vad har Europeiska jordbruksfonden betytt för gården?

Svenska Neuero

Kontakta någon på länsstyrelsen angående investeringsstöd.

Övriga anteckningar

Det verkar som att jag bara kommer att behöva en dag på Ölmetorp. Kanske bättre att jag fokuserar på uppföljning imorgon? Till exempel kan jag forska på investeringsstödet (vilket jag skulle ha gjort igår)

Jag känner mig mer än en aning efterbliven när jag knappt greppar vad jag pratar om (men så känner jag iochförsig i merparten av mina möten med andra människor). Det känns helt enkelt inte som att jag har nog på fötterna för att föra ett intelligent samtal om biogas. Ett av problemen är att de som driver anläggningen - oavsett vilken anläggning det är - inte verkar så ofantligt intresserade själva. Nej, det är fel uttryck. Det är det att de insisterar att det inte är så mycket att se. Kanske götene gårdsgas vore intressant att kontakta för att få mer teknisk insikt? 

Sedan finns det dessutom ett Europaperspektiv att beakta. Hur går vägen från Europafonden till bondgården? Om det inte får plats i rapporten måste jag nämna det i diskussionen.

Sven tog över Gården 1989.

Det är skönt att besöka en gård igen efter så många år. 

Miljötänk verkar vara något som länge genomsyrat Ölmetorp.

Det lilla pentryt är fullt av flugor - som man kan vänta sig på en gård. På ena väggen är priser och tidningsurklipp uppsatta. En kaffebryggare står på bordet men någon mikro syns inte till. En liten radio står uppe på en skåphylla. Ett par extremt slitna träskor står precis innanför dörren.

Jag hoppas att det inte var oartigt av mig att gå in i pentryt och vänta.

Undrar varför de har ett durkslag i pentryt.

Tisdag 27 maj

Hitta till Askersund

Kör mot Hallsberg men fortsätt ut på E20 mot Göteborg.

Sväng av mot Askersund och följ väg 50 en lång sträcka.

Sväng vänster vid skylt Askersund N

Rakt fram till en infotavla, ta höger där (såif infart)

Första höger (ASM – ej grind)

Frågor Askersund

 • Askersund var med i projektet Biogas i Sydnäke – hur gick det?
 • Hur är organisationen?
 • Olika processer
 • Vilka är de viktigaste mätarna?
 • Vilka kemikalier används?

Grovanteckningar Askersund

 • Fosfor & BD7
 • Tillsätter aluminium, polymerer
 • 3-4 möten/år hushållssällskapet
 • 5 vatten- och reningsverk
 • 5 som sköter allt

Måndag 2 juni

0719 0000 434668 – tel nr grinden

Måste kolla öppettiderna i badhuset. Kanske kan jag åka dit efter arbetsdagarna för att duscha?

 • Snäckskruvar
 • Biotorn
 • Kem: Pax XL100 + polymer
 • vassbäddar – REVAC + centrifug (1 mil för ny)

Måste vid tillfälle rita processchemat så gott jag kan. Ska även gräva upp vattenreningstextböckerna och läsa på så att jag förstår vad jag skriver.

Gasdelen

Rötkammare – gasklocka – gaspanna – fackla

Slamdelen

Externslam – försedimentering – slambuffert1 – mekanisk förtjockning – rötkammare – efterrötkammare – slambuffert2 [ELLER] centrifugavvattning – slamplatta [FORTS FRÅN SLAMBUFFERT2] vassbäddar

Vattendelen

Inlopp – galler – sandfång – försedimentering – biotorn – flockning – eftersedimentering – våtmark

Rötkammare: låglarm 30° och höglarm 54°. Rötkammare har 36,5° i toppen och 38,9° i botten av kammaren. Efterrötkammaren har 36,3° i toppen och 31,6° i botten av kammaren.

Slamavvattning

Från efterrötkammare genom ventilationsgrop, magnetventil och matarpump antingen till slambuffert eller till centrifug. Från centrifug antingen till rejekt/dekantatpump och förtjockare eller till transportskruv och container. En spolvattenpump via hydrofor och magnetventil går också till centrifugen.

Till inkommande vatten tillsätt polymer och går till polymerkärl (1&2) med omrörare. Sedan via polymerpump1 till centrifug eller polymerpump2 till transportpump och slamplatta.

Var ganska vilsen när jag kom, borde ha ringt förra eller förrförra veckan för att få koll. Hängde på som ett plåster medan Rolf snabbt kollade det viktigaste innan jag fick följa med på möte i Katrineholm där jag inte förstod mycket men fick låna ett set arbetskläder. Tillbaka i Vingåker fick jag gå på en ordentlig rundtur på verket, men inte förrns efter vi åkt runt till två pumpstationer för att ta prover på syre, fosfor och pH.

Större delen av eftermiddagen spenderades med att rita av processchemat och bläddra i övervakningsbilderna.

Tisdag 3 juni

Idag förde jag över processchemat till ett blankt papper och förtydligade ledningarna med färgade pennor. Har även dammsugit spindlar (måste komma ihåg att fotografera dem när jag har med kameran) samt tagit prover på anläggningen.

Måste inkludera lut i arbetsrapporten. Vingåker har använt lut vid något tillfälle då det varit surt i rötkammaren. Har Askersund behövt tillsätta något för att justera pH?

Onsdag 4 juni

Kan konstatera att det går att köra mellan Sandtorp och Vingåker på en halvtimma om man konstant kör för fort.

Idag fick jag se när centrifugen startades upp. Efterrötkammaren ska tömmas på (förhoppningsvis) ca 80 kubik slam för att klara långhelgen. Samtidigt togs slamprov.

Följde med ut och tog prover vid Forsby och Österåker.

På eftermiddagen kom ett A-larm angående bräddning i Lyttersta, men det var en hållare som hade rostat sönder så att mätaren föll i vattnet. Elektrikern fixade det med buntband.

Torsdag 5 juni

Halvdag. 90 kubik hade tömts innan polymerblandningen tog slut. Tog vattenprover på vatten in, ut och i mitten (mellan bio och kem). Följde med till Katrineholm för att lämna dessa och fick ett ombyte arbetskläder av Stig.

Satt passagerare när Rolf skulle upp och rensa gallret i Österåker. Var på det hela taget värdelös – måste komma ihåg att vara lite framme på att göra grovjobb också.

Fredag 6 juni

Ledigt pga nationaldagen. Gick över anteckningar mellan festiviteterna.

Måndag 9 juni

Glömde pennskrinet. Tur att jag även glömde att plocka ur färgpennorna.

Containern med plasttuberna är för skräp från rensgallret. Ungefär en gång i månaden skickas det till förbränning.

Följde som vanligt med till Österåker och Forsa, börjar få koll på provtagningen. Telefonlinjen till pumpstationen vid Läppe camping funkar inte.

(är Vingåker reningsverk fortfarande dimensionerat för 7.500 pe?)

Känns inte som att jag får särskilt mycket av någonting gjort idag. Ska stanna vid badplatsen i Läppe och känna om vattnet är drägligt i eftermiddag.

Tisdag 10 juni

Mycket att göra idag. Jag är ganska säker på att jag kommer att behöva sitta ytterligare en omtenta. Dags att sätta upp en biogas-wiki (om en sådan inte redan finns). Behöver överge retorik wikin.

Dessutom måste jag sätta ihop LIA rapporten (på biogas wikin?), fylla ut Scalene’s artikel, TEP artikeln och fixa bilder till de artiklar som saknar detta.

Bäst att börja med att göra mig av med retorik wikin. Då har jag utrymme för biogas wikin. Lägg över artikeln jag redan har på biogas – den ska nu delas upp i separata artiklar. Tyngd på elen då det är troligt att jag misslyckas där. Sedan rapporten. Sist artiklarna på Scalene och TEP, samt bildrena.

Utvärdering: På tal om bilder så borde jag ha lagt upp fotografier på dA. Fan. Behövde inte göra någonting med retoriken, biogas gick att skapa i alla fall. Hann inte med LIA rapporten, men däremot fixade jag Scalene. TEP får vara tills vidare. Fick ihop två bilder, men det krisar lite nu när jag inte har hittat några digitala dockor för demoner eller män. Kommer antagligen få förlita mig på tektek.

Onsdag 11 juni

Börjar få rutin på rutinerna. Rolf kollar siffror direkt klockan 7, och tömmer sedan kondensfällorna på vatten mellan rötkammrarna. Centrifugen skulle köras idag igen så pumpen lurades igång – det är fortfarande flera veckor tills de ska få en ny. Slamprover från rötkammaren tas. Två i burkar med etikett och ett i tillbringare. Burkarna ska tillsammans med vattenprover (in ut och mitten) till Katrinehom. Slamprovet i tillbringaren (0.5 liter) pytsas in i en stor dunk i källaren för månadsprov. Innan vi åkte till Katrinehom så tittade Rolf in och lyssnade på centrifugen.

Frukost.

Efter frukost prover vid Österåker och Forsa – jag verkar ha blivit befordrad till labbpersonal. Fosformätaren behöver nya batterier verkar det som – den stänger av sig tidigt. Innan vi åkte ut Stängde Rolf av centrifugen då någonting var fel med pumpen. Den var värdigt varm.

Lunch.

Åkte ut till Läppe för att övervaka när service gubben fixade telefonuppkopplingen till pumpstationen vid campingplatsen. Jag tyckte det såg ut som mögel men tydligen så var det svavelväte som angripit själva telefonjacket så det behövde bytas ut.

När väl pumpen avsvalnat något blev den delvis isärskruvad.

Torsdag 12 juni

Har tagit lite fotografier från den mekaniska reningen, kondensfällan och kemsteget. Innan det åkte vi ut till en pumpstation som larmade för fasfel, men blev inte klokare av det.

I morgon ska jag komma ihåg att ta med handskar (monterhandskar) så att jag blir lite mer arbetsflexibel.

Före frukost plockades pumpen till centrifugen isär. Det var kullagret som kärvade. Elektrikern kom förbi precis som vi skulle åka ut till pumpstationen. En säkring hade brunnit upp.

Efter frukosten blev pumpen fixad – låter knappt någonting nu – och jag fick laborera med vattenprover från verket. Lagom till lunch har ett nytt problem uppdagats. Gasklockan var helt tom. Gubbarna petade runt lite och Rolf spolade vatten i en brunn som det bubblade i ibland. Gasklockan fylldes igen men vi är inte helt säkra på varför.

Måste kolla föreläsningsmaterialet om det står någonstans i vilka dokument man kan hitta organisation m.m.

Tog fler fotografier – tror att jag har allt om jag fotar dammarna innan jag åker.

Jag måste göra efterforskningar om rötat substrat räknas som oorganiskt, i och med att slamproverna har så höga icke organiska värden och Rolf insisterar på att det är ”dött” (och att det alltså skulle betyda redan rötat slam).

Nedbytningen av den organiska substansen i slammet anges som slammets sönderdelningsgrad (utrötningsgrad) och kan beräknas med formeln:

∝ =sönderdelningsgrad (utrötningsgrad)i %

GRI = råslammets glödrest, % av TS

GRu = rötslammets glödrest, % av TS

GFI = råslammets glödförlust, % av TS

GFu = rötslammets glödförlust, % av TS

Om sönderdelningen är 45% innehåller det rötade slammet 55% av den organiska substansen som fanns i råslammet. Av den del som bröts ned återfinns ca 80% i rötgasen (som metan och koldioxid) och ca 20% i slamvattnet (som organiska föreningar)

Sönderdelningsgraden 50% innebär alltså att slammets organiska innehåll minskat till hälften medan det oorganiska materialet kvarstår oförändrat. Totalt har då slammängden minskat med storleksordningen 30-40%. Det är dock svårt att med rimliga uppehållstider uppnå 50% sönderdelningsgrad för ett normalt kommunalt blandslam (primärslam + aktivt slam). Ett mer realistiskt mål är 40-45%.[1]

Fredag 13 juni

Jag orsakade nästan en trafikolycka på morgonen när jag stressade på liten väg. Ska nog hålla mig till landsvägskörning.

I rapporten ska jag nog fokusera på slammet och på rötningen, inte på vattnet.

Biobäddarna har bäddmaterial av plast, s.k. ”plastceller”

Gasproduktion Substrat pumpas in i rötkammaren från förtjockaren varje halvtimma. Som överfyllnadsskydd finns ett bräddavlopp som leder till efterrötkammaren.

Grindomrörare + pump. Pumpen går en gång i timmen – pumpen i rötkammaren igensatt. I ett källarutrymme mellan rötkammare och efterrötkammare finns kondensfällorna (inklusive kondensfälla för gasklocka) och dessa töms varje dag.

Gasen går från rötkammrarna till en membranklocka. Mellan klockans membran och ytterhöljet finns en vagga full med stenplattor som ger tryck till gasen innan den går vidare till gaspanna eller fackla.

(Jag behöver märka ut vart på schemat det sitter mätinstrument (flöde, kvalitet, tryck, temperatur och nivå), stängventiler, inertgasfyllning, provtagningspunkter).

Biogasanvändning Biogasen som tillverkas förbrukas i gaspanna för att värma personalbyggnaden.

(Ska fokusera på länkar från lektionsmaterialet och sedan ta bort överflödiga länkar från artiklarna)

Vattenprover ute i Österåker och Forsa igen. Kom tillbaka och möttes av en ny Q-bag med nya, mindre provburkar. Jag är så trött att jag knappt kan hålla ögonen öppna.

Måndag 16 juni

Fick ingenting gjort i helgen. Nå, ingenting LIA-relaterat i alla fall. Och jag glömde packa handskar igen. Idag tog jag i alla fall med datorn så kanske kan jag skriva ihop något offline.

Följde med för inspektion av grovreningen, såg på när kondensfällorna blev tömda och dammsög spindlar medan Rolf fixade med förtjockaren (rengjorde den?). Tog prover vid Österåker och Forsby efter frukosten.

Inte mycket mer gjort. Följde med när Rolf fixade skylt till nya grinden. Läser ”Observations” när jag kan komma undan med det för att fylla ut tid. Ska ta med både handskar och internetroutern imorgon.

Tisdag 17 juni

Tog inte med mig internet i alla fall. Verkar för omständigt och jag blir alldeles för lätt distraherad. Stod ingenting i studiematerialet om dokumentation för organisation så det har jag skjutit upp helt i onödan. Fick mens i morse så jag känner mig inte helt entusiastisk. Jävla mensverk.

Större delen av förmiddagen spenderade jag med att iaktta när Rolf skruvade isär, rensade och satte ihop en pump vid rötkammaren. Jag var inte till mycket hjälp och pumpen fungerar fortfarande inte.

Rolf är den ende anställde som hör just till Vingåkers reningsverk. Kjell är chef över alla reningsverk och pumpstationer i området och Eje hör till vattenverket men byter om på reningsverket.

Rötkammaren är från 60-talet så det finns många ventiler och rör som inte gör någonting. Det finns även en del mätare som inte används aktivt och jag har därför begränsat mig till de mätare som a) Har med biogasproduktionen att göra specifikt b) Min handledare kan komma ihåg att han tittat på. När jag frågade om inertgasfyllning och provtagningspunkt så möttes jag av en blank blick – finns det sådana för gasledningarna så är det bortglömd information. Däremot finns det provtagningspunkter för vatten och slam, de sistnämnda har märkts ut på processchemat.

Temperaturen mäts i toppen och botten av själva rötkammaren och efterrötkammaren. pH mäts bara i vattnet såvida det inte blir en noterbar svacka i gasproduktionen, det finns en tryckmätare efter rötkammaren men den har Rolf inte brytt sig om, och ett ekolod mäter nivån i gasklockan. I källaren finns flödesmätare som mäter hur mycket gas som går till pannan och hur mycket som facklas bort. Ytterligare en flödesmätare anger hur mycket rötat slam som gått från efterrötkammaren till centrifugen. Inga rutiner för rengöring och underhåll annat än kalibrering på pH mätaren till vattnet.

På eftermiddagen följde jag med på ett slammöte i Katrineholm angående externslam. Det verkar luta åt att Vingåker kommer att ta emot det direkt i vassbäddarna då det redan är i stort sett utrötat och de vill hålla vassbäddarna aktiva i vilket fall som helst.

Gasklockan på schemat behöver ritas om till en membrangasklocka.

Onsdag 18 juni

Skulle ta tre vattenprov (utgående, efter kemsteget och inkommande) samt två slamprov (rötslam och råslam). Måste ha sett direkt virrig ut när jag nästan gick rakt förbi bilen, tog med litermåttet när det inte behövdes och nästan bar med slamburkarna ner i källaren. Följde med in till Katrineholm för att lämna proverna. Tillbaka i tid för frukost.

Tog vattenprover på verket för utgående, utgående kem (framför biotornet), utgående biotorn (inuti bio), före kem (biogaveln) före bio (bakom biotornet) och inkommande. Låg en död kråka vid inkommande provtagningspunkt.

Verkar som att felet med pumpen vid rötkammaren sitter fast långt inne i kammaren där vi inte når det. Gjorde avbrott för lunch och bollade problemet vidare till Kjell. Fick ta en snöskyffel och kasta kråkan utanför staketet.

Substratet värms upp av elledningar i väggarna.

Verkar som att de kommer att få tömma rötkammaren.

Gjorde storrengöring på spindlar. Jag rusade runt med dammsugaren och Rolf spolade vatten. Viss förbättring uppnåddes men nu kommer myggorna blir fler och då är inte spindlarna långt efter.

Nästa vecka är det dags att ta vattenprover från Forsby, att skicka till Katrineholm.

Torsdag 19 juni

Följde med när Rolf tömde kondensfällorna, dammsög spindlar medan han joxade med förtjockaren och följde med och tittade när han fixade någonting med silikon vid de automatiserade hydraulventilerna i källaren under mekanisk rening.

Läste resten av tiden fram till frukost, sedan dags för Österåker och Forsby.

En timme av eftermiddagen försvann på ett åka/följa med till återvinningsstationen. När förtjockaren stod still passade Rolf på att rengöra den grundligt med både vattenslang och högtryckstvätt (Nilfisk Patio).

Kan jag möjligen gå några dagar vid Katrineholm?

Ledig fredag pga midsommar.

Måndag 23 juni

Fan jag glömde handskarna hemma. Doris fångade en liten sork till mig medan jag åt frukost. Det var snabbt av henne.

Tömma kondensfällan. Slammet i förtjockaren var tjocks som chokladpudding och behövde spädas. Följde med på möte i Katrineholm. Provtagningstur till Österåker och Forsby efteråt. Följde med för att hämta fruktlådan vid ICA hallen.

Undrar om jag ska vara lite proaktiv och investera i en smartphone. Då har jag i alla fall en extra internetmöjlighet, behöver inte dra med mig någon dator och kan ta bruk av appar.

Gick loss på spindelväven med långrörade dammsugaren. Hade verkligen behövt handskar för att dra loss spindelväv från röret – vart totalstopp och knappt något sug alls.

Kallibrering av pH-mätare efter kemsteget: Plocka upp mätstaven, rengör glasdelen och placera den i en lösning som är pH 7. Kontrollera att siffrorna stämmer och stoppa glasdelen i en pH 4 lösning. Ett larm ska då gå i PLC:n. Kontrollera att siffrorna stämmer och sätt tillbaka mätröret.

Tisdag 24 juni

Följde med upp till Högsjö där en pump kärvade.

Ett hjul var trasigt på spindeldammsugaren. Verkade som en ”navkapsel” saknades. I själva verket var det bara en sprint som saknades och hjulet satt bakåfram.

Tom kom förbi vid frukost för att fixa rötkammarpumpen. Nu väntar vi på slambilen som var här i morse men som försvunnit igen.

Någon gång måste jag komma ihåg att ta med kameran till Högsjö och fotografera byggnader.

Rötkammarpumpen verkar vara fixad nu. Slambilen kom, slangen kopplades till röret där pumpen suttit och ett vacuum byggdes upp innan de började suga. Hela slangen ryckte till och sedan verkade allt flyta på fint. Pumpen skruvades tillbaka på röret och slammet verkar gå runt som det ska.

Det finns en mystisk brunn bakom rötkammaren. Ibland bubblar det i den men problemet försvinner om man spolar vatten. Följde med till en brunn vid slottet. Har ingen aning om varför vi skulle dit, för allt vi gjorde var att lyfta på locket, titta ner, stänga och sedan åka igen.

Onsdag 25 juni

Dags att skicka prover till Katrineholm igen. Utgående, utgående bio (eller var det kem?), inkommande, råslam och rötslam, plus utgående och inkommande vid Forsby. Provtagning vid Forsby sker 12 ggr om året och vid Österåker 8 ggr om året.

Åkte ut för de vanliga Österåker-Forsby proverna efter frukosten. Har äntligen kommit mig för att skriva ner hur man beräknar doseringen per m3 vatten i Österåker. Doseringen multipliceras med hur många dygn man räknar på och sedan dividerar man med det flöde man haft de dygnen.

Jag behöver en bättre text för mätarna tror jag. Ska även markera provtagningspunkter för råslam och rötslam. Men först och främst mätarna. Kanske skulle jag kunna få fotografera mätarna så att jag lättare kan hålla ordning på dem?

Läste klart tidningen Energigas över lunchen. Ska använda den som bas för fler artiklar. Förbaskat intressant – och jag måste ju passa på nu över sommaren! Jag vet ju med mig att jag inte kommer att ha nog med tid när lektionerna kommer igång.

Ska nog infoga följetongen om rötkammarpumpen i arbetsrapporten som lite kuriosa. Det är roligt just nu i alla fall – med biogasen alltså. Det känns som att det kan funka. Jag har fortfarande ångest över att inte ha fått svar angående elprovet men i övrigt känner jag mig så pass driftig att jag glatt kan ägna mig åt det här i sommar. Särskilt biogas wikin. Även om jag kanske inte kan göra den populär hos en bredare publik så kommer den förhoppningsvis att hjälpa mig i studierna. Skulle förstås vara ännu bättre om jag kunde engagera andra men jag får inte ha för höga förhoppningar. Bäst att jobba på den i ett år eller så först. Det knepigaste är att jag är så orolig för att förlora internet. Videoklipp och stora fotografier törs jag nog inte ladda hemma.

Torsdag 26 juni

Ett exempel på mätare som finns men inte används är en tryckmätare i rötkammaren. Den fysiska mätaren kan ses i samma källarutrymme som kondensfällan och är elektriskt kopplad till (förmodligen) anläggningens övervakningssystem, men den har aldrig gett några utslag och Rolf använder den inte.

Temperaturmätarna i rötkammaren och efterrötkammaren avläses i datorn, i SCADA-system programmet EXO4 som används för processövervakning. Samma sak med ekoloden i gasklockan.

Flödesmätarna i källaren till personalbyggnaden är dels en som mäter den totala gasmängden (avläses manuellt) dels en mätare som räknar ut hur mycket gas som facklas bort, de siffrorna går direkt till datorn.

Det finns även flödesmätare på slammet i olika steg (både inkommande och på väg till behandling).

Rolf gör eget snus i reningsverkets kök samt labb. Jag är frestad att skriva in den vanan i en karaktär.

Inte mycket gjort idag – inget är trasigt så det är en lugn torsdag. Har kuskat runt halva Sörmland på jakt efter en arbetsskjorta som Rolf skulle ha.

Fredag 27 juni

Samma morgonrunda som vanligt: se Rolf tömma kondensfällorna, dammsuga spindlar medan Rolf rengör förtjockaren och en hastig blick in i grovrengöringen för att se så att rensgallret inte ligger på golvet.

Österåker och Forsby som vanligt.

Spenderade resten av dagen med att skriva över tidigare dagboksanteckningar till ett digitalt dokument.

Måndag 30 juni

Näst sista veckan av LIAn och sista veckan innan Rolf går på semester. Måste få ihop rapporten så jag ser om det är någonting mer jag behöver fråga om. Tur att jag fick sova ut lite i helgen i alla fall. Doris började skräna vid 3-tiden och jag satt uppe alldeles för sent i går kväll.

I veckan så ska containern vid rensgallret bytas ut så vi får en ny plaststrumpa. Nu har Rolf kontrollerat så att rensgallret inte ligger på golvet, tömt kondensfällorna, rensat förtjockaren och spolat spindlar. Jag dammsög.

Dags att ta upp slamprovet ur frysen – proverna ska iväg i morgon. Proverna skickas till ALcontrol AB i Linköping.

Rensgallret har skrapa som startas av en differens i vattennivå före och efter gallret. Rensgodset förvaras i en container, i vilken godset är inneslutet i en plaststrumpa som minskar lukten. Rensgodset transporteras till Linköping för att förbrännas.

Jag upptäckte att det var ett ord jag glömt att undersöka nät jag först läste reningsteknik. Skibord. Har jag lärt mig vad det är under utbildningen så har jag helt glömt det – visade sig vara ett annat ord för bräddavlopp. Passade även på att skissa in några detaljer jag glömt på processchemat; förtjockarna och kondensledningarna.

Österåker-Forsby som vanligt. Regnet driver ut katterna på asfalten. En katt satt på vägrenen mellan kyrkan och rondellen och spanade ut i det höga gräset. En annan katt sprang för livet framför en bil på en av de smala slingrande vägarna och fick kasta sig ut i hallonsnåret när vi kom och blockerade flyktvägen. Den tredje katten hade betydligt större marginal när den korsade vägen för att komma till Säfstaholms slott.

Av någon anledning passerar (relativt) lite vatten genom verket fast det är mycket nederbörd. Verkar inte vara något fel på inkommande flödesmätare då även utgående ger liknande siffror.

Jag önskar att jag kunde vara helt vaken åtminstone en dag under LIA-perioden. Jag sitter konstant uppe för sent in på kvällen. Konstant. Egentligen borde jag gå och lägga mig före nio men ändå sitter jag uppe till elvasnåret.

Av någon anledning kan Rolf och Eje inte skicka sms (”ej i hemnät”) fast de kan ta emot sms.

Grinden inkopplad. Från och med i morgon får jag ringa Rolf för att bli insläppt på morgonen. Undrar hur jag ska göra nästa vecka – ringa kundtjänst?

Nästa år tror jag att jag ska försöka få LIA vid en tillsynsmyndighet för några veckor och sedan vid Katrineholms reningsverk.

Kjell är enhetschef och ansvarar för Rosenholm, VA-verk, Drift pumpstationer.

Tisdag 1 juli

Österåker larmade för strömavbrott – verkar vara något strul med DUCen. Ämnar ägna dagen åt att skriva ihop rapporten. Returslamprov före försedimentering. Månadsprov på slam packades till Linköping.

Precis som för 14 dagar sedan så visar ekolodet att klockan är full fast den är tom.

Tom är en enormt lång man, två huvuden högre än alla andra vart han än är. Han måste böja sig ner för att komma igenom dörröppningar. Han stammar på ett specifikt sätt (låhånar i stället för lånar), men det är bara ibland som han stammar.

Har kommit upp i 6 sidor på arbetsrapporten och det är utan inledning, diskussion, intervjuer, studiebesök eller processchema.

Verkar som att jag kommer att få följa med Eje nästa vecka.

Onsdag 2 juli

Vi ska tillbaka till Högsjö för att lyfta pumpen. Motorskyddet har löst ut, kan vara att det sitter någon trasa som lossnade när Rolf pumpade baklänges men som nu fastnat igen.

Tog slam och vattenprover till Katrineholm före frukost. Ska komma ihåg att skriva ner specifikationer för slamprovtagning.

Österåker-Forsby. Rolf förklarade att det är ett tydligt samband mellan siktdjup och fosforhalt.

Vi ska inte alls till Högsjö för Tom var upptagen på annat håll.

Problemet med provtagaren (MJK 780) vid inkommande vatten:

”Vid start, manuellt eller externt, blåses först sugslangen ren därefter sugs vattenprovet upp tills provglaset är fullt. När glaset är fullt, nivåelektroderna påverkas, blåses överskottsmängden ut genom sugslangen tills önskad provmängd finns i glaset. Utloppsventilen öppnas och provet leds ner till provbehållaren.”

”Provtagaren har en inbyggd larmövervakning. Blir sugslangen tät under provtagningen, återstartar larmfunktionen provtagningssekvensen med att på nytt blåsa ren sugslangen. Fungerar det inte efter andra försöket avbryts provtagningen och provtagaren larmar för fel.”

Problemet är att varje gång vi kommer för att samla upp ett prov så larmar provtagaren men ändå fungerar manuell provtagning felfritt och lite vatten är det allt i provbehållaren.

Kan det vara att slangen har ”lynkor” i stället för att hänga rakt ner? Eller för att den inte rengörs manuellt regelbundet?

Kan kanske också vara övervakningstiden?

”Om provtagaren inte hunnit ta provet klart innan tiden går ut, går provtagaren i larmläge”.

Detta förklarar ändå inte varför manuell provtagning fortfarande fungerar som den ska.

Instruktion slamprovtagning Vingåker ARV

Slamprovtagning rötslam en gång per vecka

 1. Öppna kranen Slamprovtagning rötslam och kassera det första slammet.
 2. Ta därefter ut ett prov på ca 0,5 liter rötslam
 3. Häll över slammet till burk i frysen märkt ”månad x”
 4. Frys in provet

Första måndagen varje månad

Förtryckta burkar med streckkod kommer från Alcontrol märkt med ”Månadsprov slam”, en glasburk och en plastburk. Fyll burken och märk etiketten.

Spara ca 2 dl av slammet till ett årssamlingsprov och förvara fryst burk märkt med ”Slam Vingåker år xx”

Ställ tillbaka det slam som blir över i frysen och börja samla slam till nästa månad i en ny burk. Slammet skall sparas tills provsvaret kommit in i månadsrapporten.

Torsdag 3 juli

Följde med Rolf till Lyttersta för att ta ett vattenprov som skulle till Katrineholm. Kondensspindelrundan fick vänta tills vi kom tillbaka från Katrineholm. Nu är det bara idag och imorgon kvar innan Rolf går på semester.

Traktorn kom för att hämta containern med rens. Måste komma ihåg att det finns en tryckgivare på externslammet och även en provtagningspunkt för externslam.

Sandfånget töms bara två gånger per år och läggs då på hög på reningsverkets område. Externslammet går via slammottagning till luftad bassäng och sedan till ett luftat sandfång med sandtvätt. Inkommande avlopp går genom rensgallret till samma sandfång.

Fredag 4 juli

Känns som att jag börjar ta ut semestern i förskott. I eftermiddag ska jag i alla fall till Hallsberg. Om jag kommer ihåg så ska jag kolla på våra tidigare föreläsningar för att hitta de senaste exemplen av prosesscheman. Känns som att det jag ritat är mer av ett flödesschema. I värsta fall får jag erkänna för Elisabeth att jag gjorde en tabbe. Vi fick ju lära oss att kalla flödesschema för processchema i början.

Mäts metanhalten i gasen vid Vingåker?

Det är fyra ventiler vid kondensavtappningen. En är till gasklockan och en är i direkt anslutning till rötkammaren. Vart går de andra två?

Måndag 7 juli

Följer med Eje den här sista veckan. Har redan läst av fler mätare än under de fem veckorna med Rolf. 

Polymerna är det nog bäst om jag beskriver från reningsverksboken.

Natriumhydroxid används i det här fallet för att motverka surhet i rötkammaren, men används ytterst sällan. 

Lut är basiskt (1)

"Ett ämne som avger en proton är en syra. För baser gäller det omvända. Det betyder att ett ämne som tar upp en proton är en bas. Så är det till exempel med ammoniak, NH3

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

När ammoniak reagerar med vatten bildas alltså dels en ammoniumjon, NH4+, och en hydroxidjon, OH-. Det är just hydroxidjonen som ger lösningen dess basiska egenskaper. Därför blir också en lösning av exempelvis natriumhydroxid (NaOH) eller kaliumhydroxid (KOH) basisk:

NaOH(s) + H2O → Na+(aq) + OH-(aq)

En syra definieras alltså som en protongivare, och en bas är en protontagare." (114-115)

"Natriumhydroxid bildar natriumjoner och hydroxidjoner (som är basiska) när de löses i vatten. I koncentrerad form är natriumhydroxid mycket frätande. Det används i industrin framför allt för att reglera pH" (116)

Natriumhydroxid framställs genom elektrolys av en mättad NaCl-lösning (163)

"Repetitionskurs i kemi" av Magnus Ehinger, Studentlitteratur, Printed by Pozkal, Poland 2008, ISBN 978-91-44-00051-0

Noter

 1. Slam behandling, Kommunförbundet 88240, Tryckeri Balder AB (1989), 2000 ex.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki